Hjem

BareLitt leverer  tjenester og løsninger innenfor:

 • Kurs og opplæring av BOC Norge produkter 
 • Biologisk behandling av oljefyringstanker
 • Behandling av feiesand
 • Sanering av olje/diesel/glykolsøl fra vei, vann og terreng
 • Sanering av lukt i og fett i avfallsanlegg
 • Sanering av pumpeanlegg på bensinstasjoner
 • Dykking og bergingstjenester
 • Undervandsarbeid av  kabeltraseer og pumpeledninger.
 • Lektertjenester (penetrering og mudringstjenester)
 • Lettere entreprenørtjeester 
 • Bygg- og annleggstjenester (drenering av grunnmur, grøftarbeid, fjerning av oljefyringstanker)
 • Mindre sprengning og sprengningstjenester samt planeringstjenester
 • Kjøreopplæring av maskinførersertifikat
 • Snørydding
 • Livredningskurs for barnehage og førskolelærere
 • Stablesteinssmurer ( forstøtningsmurer til brygger)
 • Stablesteinssmurer ( forstøtningsmurer generelt)